Kanjer

Gedrag en kanjerschool

Afgelopen schooljaar hebben twee leerkrachten zich gecertificeerd als gedragscoördinator. Ook zijn er binnen het team 2 collega’s die zich hebben gespecialiseerd als groepsanalist. Dit houdt in dat zij kijken naar de groepsdynamiek van de groep en hier eventueel aanpassingen in kunnen maken, zodat er een optimaal veilig pedagogisch leerklimaat ontstaat. Ook in het schooljaar 2023 – 2024 gaan zij, i.s.m. het team, zich richten op een doorgaande lijn op het gebied van gedrag. Centraal staat daarbij het aanleren van gewenst gedrag bij kinderen zowel in als buiten de klas. Inmiddels is het hele team geschoold in de Kanjertraining en hebben wij allemaal het Kanjercertificaat mogen ontvangen. Middels een ouderinformatieavond zullen onze ouders kennismaken met de Kanjermethodiek. Meer informatie is te vinden op www.kanjertraining.nl.

Kanjerregels