COÖP

COÖP

KBS de Touwbaan is een school waar Coöperatief Leren (CL), dagelijks en in alle klassen, in het lesgeven en leren wordt ingezet. Coöperatieve activiteiten zijn niet meer uit ons onderwijs weg te denken. Ze vormen een verrijking op onze klassikale instructie (zorgen voor meer actieve betrokkenheid) en ze maken tevens de individuele verwerking van de leerstof van tijd tot tijd interactief. (NB: CL vindt niet gedurende de hele dag plaats, we zetten Coöperatieve werkvormen in op momenten dat zij meerwaarde bieden). Coöperatief Leren is opgenomen in de onderwijskundige visie van onze school. Een belangrijk doel van Coöperatief Leren is dat kinderen samenwerken.