Voorschool

Welkom bij de Voorschool

In de Voorschool wordt gewerkt met het vroeg- en voorschoolse programma Peuterplein. Door middel van Raai de Kraai (een hand-pop) worden de peuters bij een activiteit betrokken. Raai heeft zijn eigen plaatsje in de PeuterTijd. Door het werken met thema’s binnen peuterplein, worden jonge kinderen extra gestimuleerd in hun ontwikkeling. Voorbeelden van thema’s zijn: Familie, huisdieren, lente, enz. U zult regelmatig een andere inrichting aantreffen in de Voorschool.

De peuters bezoeken de Voorschool 2 keer per week. Op advies van het consultatiebureau (VVE plaatsing) kunnen peuters, die om wat voor redenen dan ook extra aandacht nodig hebben, de Voorschool 4 keer bezoeken.

De dagdelen en tijden van de Voorschool

Dagdeel Tijd
Maandag 08.30 - 12.30 uur
Dinsdag 08.30 - 12.30 uur
13.00 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 12.30 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Peuterdossier

In de Voorschool wordt, door de leidsters, de ontwikkeling van alle peuters in kaart gebracht en vastgelegd in een peuterdossier. Op 3- en 4-jarige leeftijd van uw zoon/dochter wordt het dossier met u besproken. Daarna wordt het dossier overgedragen aan de basisschool. In samenspraak met de leidsters mogen ouders/verzorgers dit dossier altijd tussentijds inzien.

Peuterzorgteam

De Voorschool onderhoud contacten met het consultatiebureau en daarbij kan het peuterdossier getoond of besproken worden. Mocht het nodig zijn het dossier met andere instanties te tonen/bespreken, dan wordt daarvoor toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).