Missie en visie

Onze missie en visie

Samen

Samenwerken en leren

Binnen ons onderwijs werken wij vanuit de coöperatieve werkvormen waarbij samenwerken centraal staat. Structurele en transparante communicatie met ouders vinden we belangrijk. Het Touwbaanteam is sterk, hecht, betrokken, heeft oog voor de kinderen en voor elkaar. Met de voorschool werken we nauw samen. We staan in verbinding met de wijk rondom onze school en ontmoeten andere partners in onze omgeving. Het schoolplein heeft een belangrijke rol gekregen, zowel voor de wijk als voor ons onderwijs. Vanuit het predicaat gezonde school zetten we in op bewegend leren.

Kwaliteit

Werken aan goed onderwijs

We werken aan de deskundigheid van onze leerkrachten door in te zetten op scholing en doelgericht werken vanuit het ADI-model. We borgen de continuïteit door de afspraken vast te leggen in kwaliteitskaarten. Onze focus ligt op het versterken van de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen. De ontwikkeling van onze kinderen volgen we op de voet aan de hand van de resultaten en door de ouder-kind gesprekken.

Gelijke kansen

Goede ondersteuning op maat voor alle kinderen

Gelijke kansen begint bij een ‘ongelijke aanpak’. Wij weten wat onze kinderen nodig hebben en werken nauw samen met alle betrokkenen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede ondersteuning op maat. In groep 8 geven we alle kinderen een kansrijk advies, zodat ze na hun Touwbaantijd vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.