Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mijn kind ziek of afwezig?

Als uw kind niet naar school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte, dan kunt u dit doorgeven via Parro, onze communicatieapp. Bij voorkeur melden voor 08.00 uur. Dagelijks registreren wij of alle kinderen op school zijn. Bij afwezigheid zonder afmelden nemen wij telefonisch contact met u op om te kunnen verifiëren waar het kind is op dat moment. Voor informatie over het aanvragen van verlof verwijzen we u naar de directie of administratie.


Wat gebeurt er als de leerkracht ziek is?

Bij ziekte, verlof of andersoortige afwezigheid van een leerkracht zoeken wij naar adequate vervanging. Meestal kunnen wij dit binnen ons team inzetten om de continuïteit van ons onderwijs te bewaren. Delta-onderwijs maakt ook gebruik van de diensten van een regionaal vervangingsbureau; Leswerk. In bepaalde griepgevoelige perioden in het schooljaar, is de vraag naar vervangers vaak groter dan het aanbod en kan het gebeuren dat er geen vervanging beschikbaar is.

Als er geen invaller beschikbaar is en er geen interne oplossing mogelijk is, dan verdelen we de kinderen, met hun werk, over de andere groepen. In uiterste noodgevallen kan het noodzakelijk zijn om een groep naar huis te sturen. Dit gebeurt altijd in overleg met het College van Bestuur van Delta-onderwijs.


Mogen we met de auto naar school komen?

Bij voorkeur niet. De verkeersdruk rond de school is tijdens het halen en brengen van de kinderen groot. Wij verzoeken u zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen!

Komt u toch met de auto, houd dan rekening met alle kinderen. Bijvoorbeeld door niet in bochten te parkeren en uitritten vrij te laten. Er is beperkte parkeergelegenheid. Zo houden we de omgeving van de school verkeersveilig.


Wat doet De Touwbaan aan verkeersveiligheid?

Onze school is trotse bezitter van het Brabants verkeersveiligheid label (BVL). Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Het label is een tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. De Touwbaan is sinds 2016 in het bezit van het label. Kijk voor meer informatie op bvlbrabant.nl.


Heeft De Touwbaan een gedragsprotocol?

Klik hier om het gedragsprotocol van de Touwbaan te bekijken of te downloaden.

Hoe gaat De Touwbaan om met foto's en video's van mijn kind?

Op onze communicatiekanalen worden foto’s geplaatst van diverse activiteiten. Wij gaan voorzichtig om met het plaatsen van individuele foto’s van onze leerlingen op de website en plaatsen uiteraard geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Daarnaast maken wij gebruik van de ouderapp van Parro. Dit is een besloten afgeschermde omgeving waar foto’s en mededelingen van school worden geplaatst. Foto’s in dit portaal zijn in beginsel niet downloadbaar. Indien dit wel het geval is, zijn ze bedoeld voor eigen gebruik en niet om te delen op bijvoorbeeld social media.

Omdat ook uw kind op deze foto’s kan staan en omdat dit om persoonsgegevens gaat vragen we u om toestemming om deze foto’s te plaatsen. Uw toestemming kunt u altijd wijzigen in het Ouderportaal.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat ook andere ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.


Mag mijn kind een mobiele telefoon meenemen?

Als onze leerlingen in de midden- en bovenbouw mobiele telefoons meenemen naar school gelden de volgende afspraken:

  • De mobiele telefoon gaat in de telefoonzak achter in de klas. Buiten de school mag de telefoon weer aangezet worden.
  • Na schooltijd krijgen de leerlingen de ingeleverde telefoons van de groepsleerkracht weer terug.
  • Tijdens de lessen of tussendoor worden de mobiele telefoons dus niet gebruikt.
  • Mobiele telefoons kunnen dus niet in het eigen kastje van de leerling worden bewaard.
  • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van een mobiele telefoon.
Mag mijn jarige kind trakteren?

Een verjaardag is een bijzonder moment voor een kind, hier willen we op school dan ook zeker bij stil staan. De kinderen mogen als zij jarig zijn (alleen) in de eigen groep trakteren. Wij zien het liefste een gezonde traktatie.