Gezonde school

Gezonde leefstijl

In 2022 hebben wij het gezonde schoolvignet behaald. Dit houdt in dat wij voldoen aan een aantal criteria die te maken hebben met een gezonde leefstijl. Zo drinken wij in de ochtendpauze allemaal water en eten fruit. Wij zetten in op bewegend leren zodat er een schooldag veel beweging is in plaats van stil zitten achter een tafel. Maar ook is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en door het werken vanuit de Kanjermethode voldoen we hieraan.