Cultuur

Cultuuronderwijs

Kinderen komen in hun basisschoolleven in aanraking met allerlei kunstvormen en kunstuitingen. We vinden het vooral belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen zich in alle facetten van cultuur te leren uiten, denk aan schilderen, dans, fotografie, drama en museumbezoek. Het proces staat hierin centraal. Met hulp van De cultuurloper hebben wij op KBS de Touwbaan onze eigen leerlijn met doelen ontwikkeld, zie www.decultuurloper.nl.

Naast deze activiteiten nemen we ook deel aan de activiteiten van het bovenschoolse aanbod. Zo kunnen kinderen bv. naar een dansvoorstelling gaan in De Bussel of meedoen aan het erfgoedproject: Jet en Jan.

Ieder schooljaar is er voor iedere groep een activiteit.