Aanmelden

Na een informatief gesprek en rondleiding met de directeur kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Binnen drie weken ontvangt u hier een bevestiging van. Vier tot zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, maakt de leerkracht van de groep een afspraak voor een intake en om twee wendagen af te spreken. Zodra uw kind bij ons is begonnen krijgt u een mail van Parro met een aanmeldingslink. Parro is ons communicatiemiddel dat met u gesprekken voert, agenda bij houdt en absentie kunt melden.

Aanmelden als uw kind al op een basisschool zit

Zit uw kind al op een andere basisschool dan noemen wij dat zij-instroom. Ook dan kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek. In dit gesprek gaan we onder andere in op de redenen van het wisselen van school en de onderwijsbehoeften van uw kind. We vragen het onderwijskundig rapport op bij de oude school en ook wordt de Intern Begeleider en/of de groepsleerkracht van de oude school om advies gevraagd. Vervolgens neemt de directie een besluit of plaatsing op De Touwbaan mogelijk is.

Benodigde documenten

Om uw kind aan te melden heeft de school de volgende documenten nodig:

  • Aanmeldformulier, ontvangt u na het gesprek
  • Kopie van een identiteitsbewijs

U kunt de benodigde documenten opsturen, afgeven op school of mailen. Hier vindt u de contactgegevens van de school: Contact.