Delta-onderwijs

Delta

KBS De Touwbaan valt onder het bestuur van stichting Delta-onderwijs. Deze stichting is het bevoegd gezag van alle openbare en alle katholieke basisscholen in Oosterhout en de kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind, en ook van S.B.O. De Wissel en praktijkschool De Zwaaikom.

Delta-onderwijs zorgt ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn om op de scholen goed onderwijs te geven. De identiteit en onderwijs visie van de school wordt op schoolniveau bepaald.
Daarnaast probeert Delta-onderwijs mede verantwoordelijkheid te dragen voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en voorzieningen voor kinderen in Oosterhout en de kerkdorpen Hiervoor werken wij samen met de gemeente Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen en vele andere verenigingen en instellingen in Oosterhout en daar buiten.

Wij zijn erg geïnteresseerd in de mening van de ouders over onze scholen.
Daarvoor houden wij elke twee tot vier jaar een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders van kinderen die op de scholen van Delta-onderwijs zitten.

Delta-onderwijs is als volgt te bereiken

Postadres
Postbus 4318
4900 CH Oosterhout

Bezoekadres
Meerpaal 5
4904 SK Oosterhout

Tel. nr.: 0162-424551
E-mail: secretariaat@delta-onderwijs.nl
Website: www.delta-onderwijs.nl

Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer N. Brans en de heer T. Lauwen. De directie van de stichting wordt gevormd door leden van de directeurenraad van de stichting.

Strategisch beleidsplan

Iedere 4 jaar stelt de stichting een nieuw strategisch beleidsplan op. Klik op onderstaande knop om het strategisch beleidsplan 2020-2024 te bekijken.