PeuterTijd RKB de Touwbaan


 Welkom op de site van de PeuterTijd

In de PeuterTijd wordt gewerkt met het vroeg- en voorschoolse programma Peuterplein. D.m.v. Raai de kraai (een hand-pop) Worden de peuters bij een activiteit betrokken. Raai heeft zijn eigen plaatsje in de PeuterTijd. Door het werken met thema’s binnen peuterplein, worden jonge kinderen extra gestimuleerd in hun ontwikkeling. Voorbeelden van thema’s zijn: Familie, huisdieren, lente enz. U zult regelmatig een andere inrichting aantreffen in de PeuterTijd.De knutsels die uw zoon/dochter maakt hebben zoveel mogelijk betrekking op het thema, worden deels opgespaard en in een knutselmap gestopt. Als uw zoon/dochter afscheid neemt in de PeuterTijd mag de map mee naar huis. De peuters bezoeken de PeuterTijd 2 keer per week. Op advies van het consultatiebureau kunnen peuters, die om wat voor redenen dan ook extra aandacht nodig hebben, de PeuterTijd 4 keer bezoeken.

Dagdelen en tijden

De dagdelen tijden van de PeuterTijd zijn:

maandagochtend 08.30 - 12.30 uur  - woensdagochtend 08.30 - 12.30 uur

dinsdagochtend 08.30 - 12.30 uur - donderdagochtend 8.30-12.30 uur

dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur - vrijdagochtend 08.30 - 12.30 uur  

 

Peuterdossier

In de PeuterTijd wordt, door de leidsters, de ontwikkeling van alle peuters in kaart gebracht en vastgelegd in een peuterdossier. Op 3 en 4 jarige leeftijd van uw zoon/dochter wordt het dossier met u besproken. Daarna wordt het dossier overgedragen aan de basisschool. In samenspraak met de leidsters mogen ouders/verzorgers dit dossier altijd tussentijds inzien.

Peuterzorgteam

De PeuterTijd onderhoud contacten met het consultatiebureau en daarbij kan het peuterdossier getoond of besproken worden. Mocht het nodig zijn het dossier met andere instanties te tonen/bespreken, dan wordt daarvoor toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Inschrijven

Indien u informatie wilt hebben of uw zoon/dochter in wilt schrijven voor de PeuterTijd kunt u contact opnemen met de directie tel.nr 0162-453706. Ruim voor dat uw kind 2,5 jaar is krijgt u een voorstel over de dagdelen dat u kind geplaatst gaat worden. Voor vragen over plaatsing of het moment wanneer uw zoon/dochter kan starten kunt u contact opnemen met Delta Voorschool, voorschool@delta-onderwijs.nl, tel. 0162-464770

Het digitale inschrijfformulier vindt u hier: https://inschrijving.novict.nl/QTnKzmSL91M.

Landelijk register kinderopvang 

MeldcodeDeltaonderwijs

infoboekje PeuterTijd 

Pedagogisch beleid PeuterTijd 

Certificaat geschillencommissie 

Strategisch beleid Delta onderwijs 

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work