In schooljaar 2014-2015 kwamen we als school voor het eerst in aanraking met het programma Rots & Water. We waren zo enthousiast dat we geïnvesteerd hebben in Rots & Water scholing en materialen. Ondertussen hebben wij twee gecertificeerde trainers: Hanneke de Wilde (IB-er) en Monique Snelders (locatiedirecteur) en heeft de Touwbaan het predicaat Rots & Water-school.

Vanaf schooljaar 2015-2016 worden de lessen Rots & Water structureel in de groepen 3 t/m 8 gegeven. Dit houdt in 10 lessen per schooljaar, verdeelt in 2 blokken van 5 lessen. Het eerste half jaar worden de lessen gegeven op donderdagmiddag, het tweede half jaar op dinsdagmiddag. De vaste leerkracht(en) zijn steeds bij de lessen aanwezig, die gegeven worden door de gecertificeerde trainers. 
Vanaf schooljaar 2016-2017 worden de lessen gegeven in de groepen 1 t/m 8.

Wat is Rots & Water?

Het Rots & Water-programma richt zich op bewustwording van je eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven. 
Binnen de training wordt de nadruk gelegd op het (her-) kennen van deze "eigen kracht" en de kracht van anderen. Daarnaast richt de training zich op het inzicht dat kinderen in elke sociale situatie zelf keuzes kunnen maken in eigen handelen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes. 

De Rots & Water-kenmerkenBeide begrippen hebben hun sterke en zwakke eigenschappen. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken: zeggen wat je goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren, open staan en compromissen kunnen sluiten. Sommige kinderen kunnen iets meer "Rots" ontwikkelen, anderen meer "Water".

Rots & Water is een actieve training waarbij vooral 'doen' en 'ervaren' centraal staan. Na afloop 
van iedere oefening volgt een korte evaluatie door o.a. bewustwordings- en ervaringsvragen. 

We oefenen Rots & Water via oefeningen, dramaspelletjes en rollenspellen. De onderwerpen die in een Rots & Water-training uitvoerig aan bod komen zijn:

* Stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
* Het herkennen en aangeven van grenzen
* Een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (een Rotskwaliteit)
* Je verplaatsen in een ander, vriendschap en verbondenheid (een Waterkwaliteit)
* Jezelf zijn in contact met anderen
* Voor anderen opkomen
* Concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots & Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Wilt u meer weten over de Rots & Water-training loop dan gerust binnen bij onze gecertificeerde trainers, Hanneke de Wilde en Monique Snelders. 
Of neem een kijkje op de website: www.rotsenwater.nl

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work