Op de Touwbaan:

·         Staat het ervaren van cultuur onderwijs voorop.

·         Krijgen de kinderen kans om hun talenten te ontwikkelen.

·         Leren de kinderen tijdens kunstvakken vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben in de huidige maatschappij.

·         Leren de kinderen tijdens cultuureducatie oplossingsgericht te werken.

Toelichting
Cultuur leidt tot vorming van vrije, creatieve geesten en stimuleert de nieuwsgierigheid. Tijdens cultuureducatie krijgen de kinderen bij ons op school de kans iets van zichzelf te laten zien. Voor  sommige kinderen, die bijvoorbeeld in de cognitieve vakken minder goed zijn, is het goed om hun competenties op het gebied van de kunstzinnige vakken te kunnen laten zien. Dit geeft ze zelfvertrouwen en versterkt het autonomiegevoel.

Het is belangrijk voor een kind om al zijn/haar talenten te ontwikkelen. Op de Touwbaan moeten de kinderen deze kans krijgen.

Tijdens cultuureducatie gaat het bij ons op school minder om het aanleren van de vaardigheden, maar meer om de expressie, de beleving, de vrijheid in denken, sfeervolle projecten, samen ergens aan werken. Het resultaat is niet het belangrijkste.
Jonge mensen hebben tegenwoordig meer nodig dan een diploma om goed te kunnen functioneren: eigen mening, je kunnen presenteren, flexibiliteit, creativiteit, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden. Kunstzinnige vakken kunnen hier aan bijdragen.

Kinderen uitdagen en stimuleren om zelf tot oplossingen te komen. Dat is de kunst van de leerkracht. Dan bied je de kinderen een essentiële vaardigheid voor de toekomst.

2. Uitwerking cultuur

Cultuureducatie op de Touwbaan zal zich toespitsen op het structureel aanbieden van de volgende kernvakken: muziek, drama, dans en beeldende vorming.
Op elke kernvak wordt een langere periode het zwaartepunt opgelegd. Tijdens de schooljaren 2018-2021 zal de nadruk liggen op het muziekonderwijs.
Met deze nadruk willen we 2,5 uur cultuureducatie op weekplanning.

2.1 Muziek
Voor de schooljaren 2018 – 2021 heeft de Touwbaan de impuls muziekonderwijs subsidie toegekend gekregen om te investeren in ons muziekonderwijs.
De Impuls Muziekonderwijs is een aanvulling op de activiteiten die al in het hele land worden ontwikkeld onder de noemer “Cultuureducatie met Kwaliteit”. Op de Touwbaan gaan we m.b.v. de subsidie het muziekonderwijs verbeteren en meer laten leven. Dat gaan we doen door de volgende punten in te zetten:

* Een muziekdocent die om de week inspiratielessen geeft.
* Een schoolband oprichten
* Een nieuwe/moderne muziekmethode aanschaffen
* Muziekcarrousels organiseren
* Nieuwe materialen/instrumenten aanschaffen

2.2 Dans
De Stilte
De afgelopen schooljaren hebben wij een samenwerking gehad met dansgezelschap De Stilte. In 2014 hebben we een inspiratiejaar gehad, in 2015 hebben wij een verbindingsjaar gehad en in 2016 & 2017 hebben wij een verdiepingsjaar gehad.
Alle leerkrachten hebben in de afgelopen jaren hun expertise m.b.t. dans uitgebreid.
Daarnaast hebben alle leerkrachten de lessenseries van De Stilte ontvangen.
De leerkracht gaan in 2018 – 2021 de lessen van De Stilte zelf toepassen. Er wordt verwacht dat er 1x per maand een les van De Stilte wordt aangeboden.

2.3 Beeldende vorming

Tekenen/handvaardigheid
De leerkrachten van de groepen 1 & 2 bieden elke week 5 uur beeldend onderwijs aan (1 uur per dag).
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 bieden elke week 2 uur beeldend onderwijs aan. 1 uur tekenen en 1 uur handvaardigheid.

In de schooljaren 2018-2021 gaan we inzetten op het procesgericht werken. Tijdens teamvergaderingen zullen er verschillende trainingen gegeven worden om dit te trainen. Wij verwachten om op deze manier meer kwaliteit aan de beeldende lessen te kunnen geven.


 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work