KBS De Touwbaan is een school waar coöperatief leren (COÖP), dagelijks en in alle groepen, in het lesgeven en leren wordt ingezet.

Coöperatieve werkvormen en didactische structuren (DS) zijn niet meer uit ons onderwijs weg te denken. Ze vormen een verrijking op onze klassikale instructie (meer actieve betrokkenheid van de kinderen) en ze maken tevens de individuele verwerking van de leerstof interactief. COÖP vindt niet gedurende de hele dag plaats, het wordt ingezet op momenten dat zij meerwaarde biedt.
COÖP is opgenomen in de onderwijskundige visie van onze school.

Een belangrijk doel van COÖP is dat kinderen leren samenwerken, maar het is meer dan groepswerk, meer dan "Werk maar samen aan de volgende opdracht". Bij COÖP structureren we de samenwerking tussen 2, 4 of alle kinderen. We regelen binnen COÖP niet alleen dat de kinderen samenwerken, maar tevens hoe ze moeten samenwerken.
We regelen dat geen enkel kind tijdens COÖP kan overheersen en dat geen enkel kind er een beetje bij kan hangen. COÖP structureert de interactie tussen kinderen zorgvuldig, zodat kinderen op een effectieve manier kunnen samenwerken.

Een goede COÖP-activiteit moet voldoen aan GIPS:
Gelijke deelname: Alle kinderen doen mee
Individuele aansprakelijkheid: Iedereen heeft een eigen taak waar hij/zij individueel aansprakelijk voor is
Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Alle kinderen hebben elkaar nodig
Simultane interactie: Veel kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren

De kracht van COÖP:
* COÖP is een gestructureerde manier om samen te werken;
* 
COÖP kan in iedere reguliere lesmethode worden ingebouwd;
COÖP is geen extra programma;
* Alle kinderen zijn actief en betrokken bij het leren;
* Meer effectieve leertijd voor de kinderen;
* Optimale interactie die tot leren leidt;
* Meer plezier in leren;
* Verhoging van leerprestaties voor de meeste kinderen;
* Sociale vaardigheden zijn op een natuurlijke en functionele manier in de coöperatieve werkvormen ingebed;
* Kinderen oefenen de sociale vaardigheden en passen ze ook toe;
* Verbetering van het pedagogisch klimaat;
* Klas- en teamvorming, meer acceptatie van verschillen;
* Er ontstaan in een groep meer onderlinge vriendschapsrelaties;
* 
COÖP komt tegemoet aan 3 basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie;
* Vermindering van gedragsproblemen;
* Verrijking van het onderwijsrepertoire van de leerkracht, meer variatie;
* Leerkracht heeft tijd om kinderen tijdens 
COÖP te observeren.


 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work