Achterste rij v.l.n.r.: Susan, Armando, Nathalie, Marieke, Marjo, Daniëlle, Sandra, Kim, Marieke.

Voorste rij v.l.n.r.: Esther, Anouk, Desiree en Chantal.


Wat is een oudervereniging?

Een oudervereniging is een zelfstandige organisatie met leden en een gekozen bestuur. Ouders kiezen ervoor om lid te worden en betalen als lid contributie voor de activiteiten die de vereniging organiseert.

Onze OV
Onze OV bestaat momenteel uit 13 moeders met kinderen in verschillende groepen. Door de verschillende leeftijden van de kinderen hebben zij vaak leuke ideeën voor activiteiten voor de kinderen van alle groepen. 
De OV vergadert zo'n 5 keer per schooljaar. Bij deze vergaderingen is de directrice ook aanwezig. Zo worden wij op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de school en wordt de directie op de hoogte gehouden van wat er speelt onder de ouders. De vergaderingen hebben vaste onderdelen, zoals:
mededelingen vanuit de directie, "gehoord aan de poort" en alle werkgroepen van dat moment komen aan bod.

Wat doet de oudervereniging?

Samen met het team zorgt de OV voor veel leuke activiteiten en organiseren zij (mede) de themafeesten. De school wordt per thema en/of seizoen altijd versierd, ook dit doet de OV.

Dit alles wordt betaald van de ouderbijdrage en maakt het voor uw kind(eren) nog leuker om naar school te gaan.

 

Voorbeelden van themafeesten zijn:

· Sinterklaasviering

· Kerstviering

· Carnavalsviering

· Paas traktatie

· Schoolreisje
· Touwbaandag

· Sportdag

· Afscheid groep 8

 
Waarom wordt er een financiële bijdrage gevraagd voor de OV?
De moeders die in de OV zitten, doen dit geheel vrijwillig.
Alle versnaperingen en cadeautjes tijdens de themafeesten worden betaald van de bijdrage die aan het begin van het schooljaar gevraagd wordt. Een gedeelte van dit bedrag is ook voor het schoolreisje of de sportdag bestemd.

Ouder(s)/verzorger(s) hebben altijd de vrije keus om hun kind(eren) wel of niet aan de activiteiten mee te laten doen, vandaar dat het een "vrijwillige ouderbijdrage" heet. Er is echter niets vervelender dan kinderen te moeten uitsluiten van (traktaties tijdens) themafeesten. Het lid worden van de oudervereniging is vrijwillig, het betalen van de contributie (ouderbijdrage) niet.
Zijn er redenen waarom het bedrag niet betaald kan worden, maar u uw kind(eren) toch graag wilt laten deelnemen aan de activiteiten van de OV, neem dan contact op met de directie. Samen wordt er dan gezocht naar een oplossing. 

 

De algemene ledenvergadering

De kinderen voor wie de ouderbijdrage betaald is, zijn de leden van de OV. Als ouder(s)/verzorger(s) van onze leden kunt u tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de OV meebeslissen en stemmen over onderwerpen die met eerder genoemde activiteiten te maken hebben.

Tijdens deze vergadering worden ook de inkomsten en uitgaven verantwoord, de begroting voor het volgende schooljaar gepresenteerd en de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.


 

Allergieën
Tijdens de themafeesten proberen wij met zoveel mogelijk dingen rekening te houden o.a. met eventuele (voedsel-) allergieën van de kinderen. Dit lukt alleen als dit bij ons bekend is. Helaas is dit niet altijd het geval. Wij willen dan ook vragen aan de ouder(s)/verzorger(s) die een kind met een (voedsel-) allergie hebben om dit bij ons kenbaar te maken. Beschrijf zo duidelijk mogelijk voor welk(e) product(en) uw kind allergisch is en welk(e) product(en) uw kind niet mag. Ook is het handig om te vermelden welke producten eventueel wel mogen. Dan nemen wij dit mee tijdens de themafeesten.

Ook bij de OV?
Lijkt het u leuk om deel uit te maken van de OV? Neem dan even contact met ons op.
Dit kan via ons e-mailadres (ovdetouwbaan@outlook.com) of spreek een van ons aan op het schoolplein.

 

Met vriendelijke groeten,

het dagelijks bestuur van de oudervereniging.

 

Voorzitter: Marieke Eikhout

Secretaris: Esther Stoof

Penningmeester: Marjo Warmerdam

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work