Wat is een medezeggenschapsraad?

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak en spreekt voor zowel  de ouders, de leerlingen als het personeel.

 
Om meer te weten te komen over de MR van De Touwbaan gaat u naar de pagina "Algemeen" onder het kopje "Medezeggenschapsraad", of klik hier.

Om de agenda van de volgende MR-vergadering te lezen gaat u naar de pagina "Agenda's" onder het kopje "Medezeggenschapsraad", of klik hier.

Om de verslagen van de MR te kunnen lezen gaat u naar de pagina "Verslagen" onder het kopje "Medezeggenschapsraad", of klik hier.

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work