Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in. Het BVL-netwerk is bestaat uit een bundeling van krachten van organisaties die intensief met elkaar samenwerken voor efficiënte ondersteuning aan scholen.Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. 


De werkgroep verkeer van KBS de Touwbaan doet elk jaar weer haar best om te voldoen aan de eisen van het BVL. Dit is ons nu al 6 jaar op een rij gelukt en we hopen op nog meer jaren. Er worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd, waar de hele school aan deelneemt. Dit kan zijn per klas, maar soms ook per bouw of met de hele school.

Een aantal voorbeelden:

- Groene Voetstappen (groepen 1 t/m 8)

- Streetwise (groepen 1 t/m 8)

- Lightwise fietscontrole (groepen 6 t/m 8)

- Fietsverkeersexamen (groep 7)

- Verkeerslessen (groepen 4 t/m 8)


                                                  

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work