Wat is een schoolplan?

Het schoolplan is een beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de nabije toekomst van het onderwijs op onze school hebben gemaakt. We geven aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van o.a. de oudertevredenheidsenquete, het inspectierapport en teamvergaderingen willen aanbrengen in de nabije toekomst.
In dit schoolplan geven we naar het team, de ouders en het bestuur een verantwoording van de keuzes die we gemaakt hebben over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks vorm geven. 

Om het schoolplan voor 2015-2019 te downloaden, klikt u hier.

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work