Wat is een schoolgids?

Sinds 1 januari 1999 moeten alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs jaarlijks een schoolgids opstellen. Deze gids geeft informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernemen en de resultaten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De schoolgids is bedoeld voor ouders die een school zoeken voor hun kind(eren) en voor iedereen die op zoek is naar informatie over De Touwbaan.
We laten zien hoe het onderwijs op onze school eruit ziet, wat de ouders van de school mogen verwachten en wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Door het lezen van deze schoolgids kunt u nagaan of het onderwijs op De Touwbaan aansluit bij uw ideeën over onderwijs en opvoeding en of onze school een goede school is voor uw kind. 

Om de schoolgids 2019-2020 te openen klikt u hier.
Mocht u de schoolgids op papier willen ontvangen, neem dan contact op met onze locatiedirecteur, Monique Snelders.

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work