Om de opbrengsten te verhogen zijn directie, IB en het team van de Touwbaan in schooljaar 2013-2014 zich gaan scholen in “Opbrengstgericht Werken in 4D”.

Dit was een driejarig traject waarbij wij begeleid werden door de CED-groep. De CED-groep traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs.

Deze aanpak is gebaseerd op 4 pijlers: DATA, DUIDEN, DOELEN, DOEN.

 

Data
We verzamelen systematisch gegevens over de leeropbrengsten vanuit de Cito toetsen. Dit gebeurt halverwege het jaar (jan/febr.) en aan het eind (juni).
                                                                                                                          

 

Duiden
We analyseren deze data. Wat betekenen ze? Hoe gaan we ermee aan de slag? Wat hebben de kinderen nodig?

Vanuit DATA en DUIDEN maken we onze groepsoverzichten waarin de onderwijsbehoeften van de kinderen worden beschreven.

Doelen
Op basis van de analyse bepalen we welk onderwijs we gaan aanbieden, we stellen doelen en verbinden er acties aan. Daaruit ontwikkelen we passende onderwijsarrangementen, onze 3 niveaus, waarin álle leerlingen tot hun recht komen.

Aan de groepsoverzichten wordt het groepsplan gekoppeld waar deze 3 niveaus in beschreven worden, wat en hoe gaan we lesgeven.

Doen
We gaan DOEN, lesgeven op 3 niveaus.

* Eerst een gezamenlijke instructie waarbij ook het doel van de les duidelijk wordt gemaakt aan de kinderen.

* Wie al kan mag zelf verder gaan met de verwerking van de les. Andere kinderen doen nog even met de juf/meester mee. Daarna gaan zij ook zelf aan de slag.

* Kinderen die iets meer tijd/instructie nodig hebben worden aan de hand meegenomen en krijgen instructie op maat waarna zij ook aan de slag kunnen. Er kan voor hen differentiatie aangebracht worden in hoeveelheid of tijd.

IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022