Wat is een ondersteuningsplan?

Het ondersteuningsplan werd vroeger ook wel het zorgplan genoemd. In dit document staan afspraken over de manier waarop zorgleerlingen opgevangen worden, er staat in beschreven hoe wij op De Touwbaan omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Alle betrokkenen bij de school krijgen door het lezen van dit ondersteuningsplan een helder beeld over de uitgangspunten voor de zorgstructuur en hoe de zorg op onze school wordt vormgegeven.

 

Binnenkort komt hier het nieuwe ondersteuningsplan 2022 te staan.

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work