Op onze school willen we dat alle kinderen zich veilig en gelukkig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Met interactie, instructie en klassenmanagement scheppen we voorwaarden voor een pedagogisch klimaat waarin elk kind tot zijn recht komt. Onze 8 kernwoorden (samen, welbevinden, sfeervol, openheid, respect, flexibel, adaptief onderwijs en ontplooiingskansen) vormen het uitgangspunt bij de dingen die we op school doen.

 

De leerkrachten willen de kinderen een gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. Wederzijds respect naar kinderen, ouders en collega ‘s en zorg voor de leefomgeving zijn belangrijke gegevens binnen onze school.

Soms loopt het gedrag tussen leerlingen niet zo soepel als wij allemaal zouden willen en is er sprake van (digitaal) plaag- of pestgedrag. Onze aanpak in dergelijke gevallen staat beschreven in het gedragsprotocol.

Het gehele team heeft de Kanjertraining gevolgd. 
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Informatie over Kanjer kunt u vinden op kanjertraining.nl 


Mochten hier vragen over zijn, neemt u dan contact op met onze 
directeur, Alice van Heuvelen.

 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work