Plusclub

Er zijn echter ook leerlingen die 1x in de week onder schooltijd deelnemen aan de Plusclub. Deze leerlingen worden geselecteerd op basis van het DHHprotocol, externe gegevens en/of gegevens uit het LOVS. Momenteel nemen er leerlingen vanuit groep 4 t/m 8 deel aan de Plusclub.

De Plusclub richt zich vooral op het ontwikkelen van executieve vaardigheden. De leerlingen krijgen les in vier segmenten : onderzoeken leren, leren leren , filosoferen en mindsettraining. Deze bijeenkomsten worden geleid door een gespecialiseerde leerkracht.

Het onderzoekend leren wordt gedaan op basis van het TASCmodel van Wallace. De leerlingen leren onderzoeksvragen op te stellen, onderzoeksmethodes aan te boren, te reflecteren op de uitkomsten en de uitkomsten uiteindelijk te presenteren.

Het leren leren vergt het aanleren van leerstrategieën. Dit doen we door middel van het aanleren van een vreemde taal, dit kan Frans, Spaans, Chinees of gebarentaal zijn. Elke periode kan het aanbod hierin variëren.

Via het filosoferen proberen we de leerlingen out of the box te denken, te leren beargumenteren en andermans meningen te respecteren.

In de mindsettraining wordt aandacht gegeven aan de denkprocessen die bij het leren vrij komen. Hoe dat deze denkprocessen van invloed zijn op het wel of niet succesvol zijn tijdens het leren. En hoe jezelf hier invloed op uit kunt oefenen. Hierbij komt ook een stukje breinologie aan te pas.

                                                                    


 
IMG_6026
IMG_6025
IMG_6024
IMG_6023
IMG_6022
Deze website is gemaakt met Webredactie.nu van web2work